Thứ Tư Tuần Thánh

Suy niệm Tin Mừng: Thứ Tư Tuần Thánh (12.04.2017): Tiệc ly lời tâm huyết.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 26,14-25) Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai tên là Giuđa Iscariô, đi gặp các thượng tế và thưa với họ: "Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi ...