Tìm Gặp Bí Tích Tình Yêu

Đại Phúc Họ Đạo Trường Long - Cần Thơ: Tìm Gặp Bí Tích Tình Yêu

"Bí Tích tình yêu, Chúa đang ngự đó, hiến thân chịu chết cho đoàn con được ơn cứu rỗi. Bí Tích tình yêu, Bí tích cao siêu, Ngài yêu thương ta ôi tình yêu cao ...