tín hữu thành Lima

Đức Thánh Cha tông du Peru - Gặp gỡ các bạn trẻ và tín hữu thành Lima

LIMA. ĐTC kêu gọi giới trẻ Peru vượt thắng những khó khăn, những ý tưởng tiêu cực, và tín thác nơi tình yêu Thiên Chúa. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi ...