Tin Mừng thánh Gioan

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXXIV Mùa Thường Niên, Năm B (25.11.2018): Lễ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ, Lễ Trọng

Phúc Âm: Ga 18, 33b-37 "Quan nói đúng: Tôi là Vua". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Ông có phải là Vua dân Do-thái không?" Chúa Giêsu đáp: "Quan ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXV Mùa Thường Niên (29.09.2018): Lễ kính các Tổng lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, Raphael

Phúc Âm: Ga 1, 47-51 "Các ngươi sẽ thấy các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXIII Mùa Thường Niên (15.09.2018): Lễ nhớ Đức Mẹ Sầu Bi.

Phúc Âm: Ga 19,25-27 "Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXIII Mùa Thường Niên (14.09.2018): Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Phúc Âm: Ga 3, 13-17 "Con Người phải bị treo lên". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: "Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên, Năm B (26.08.2018): Con người đã lên nơi đã ở trước kia thì sao?

Phúc Âm: Ga 6, 61-70 "Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XX Mùa Thường Niên (24.08.2018): Lễ kính Thánh Barthôlômêô, Tông đồ

Phúc Âm: Ga 1, 45-51 "Đây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Ông Phi-líp-phê gặp ông Nathanaen và nói: "Đấng mà sách Luật ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường Niên, Năm B (19.08.2018): Sự sống

Phúc Âm: Ga 6, 51-59 "Thịt Ta thật là của ăn, và Máu Ta thật là của uống". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên, Năm B (12.08.2018): Chân lý về bánh hằng sống.

Phúc Âm: Ga 6, 41-52 "Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: "Ta là ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XVIII Mùa Thường Niên (10.08.2018): Lễ Kính Thánh Laurensô, phó tế - tử đạo

Phúc Âm: Ga 12, 24-26 "Ai phụng sự Ta thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Ta nói thật ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên, Năm B (05.08.2018): Bánh sự sống

Phúc Âm: Ga 6, 24-35 "Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, lúc đám đông thấy không ...