Tin vào Ngài

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần II Mùa Phục Sinh (27.04.2017): Tin vào Ngài thì sẽ được sống.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3,31-36) Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Đấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì ...