tin

Suy niệm Tin Mừng: Thứ Sáu tuần IV Mùa Chay, (31.03.2017): Dư luận về Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 7,1-2.25-30). Bấy giờ, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê ; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết ...