Trái tim cứng cỏi không thể hiểu được lòng Chúa xót thương

Đức Thánh Cha Phanxicô: Trái tim cứng cỏi không thể hiểu được lòng Chúa xót thương

Sách Giôna giúp chúng ta hiểu về lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngôn sứ Giôna tỏ ra bướng bỉnh. Dường như ông muốn dạy cho Chúa cách thức cần phải hành xử. Đức Thánh ...