Trở Về Với Chúa Là Cha Nhân Lành

Đại Phúc Họ Đạo Trường Long - Cần Thơ: Trở Về Với Chúa Là Cha Nhân Lành

"Bao năm trôi qua, hồn con lạc bước đi xa. Quên bao ơn Cha, trầm kha bể đắm bao la. Nay con ăn năn, hồi tâm thống hối bao lỗi lầm, đền bù bất xứng ...