Trở về với lòng Cha bao dung

Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Hoà Tân - Giáo phận Bà Rịa: Trở về với lòng Cha bao dung để lãnh nhận ơn Đại Phúc.

Với thân phận mỏng manh và yếu đuối, con người dễ vấp ngã...! Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương và chờ đợi. Với tấm lòng xót thương, Thiên Chúa là Cha Nhân lành sẵn sàng ...