trưa Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh 07-05-2017 với Đức Thánh Cha

VATICAN. Lúc 12 giờ trưa, từ cửa sổ của Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha chủ sự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành cho mọi người. Trước khi đọc kinh, ...