Tuần V Mùa Chay

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay (24.03.2018): Bày mưu giết Chúa

 Phúc Âm: Ga 11,45-56 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Ngài làm, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giê-su. Nhưng trong ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay (23.03.2018): Làm con Thiên Chúa

 Phúc Âm: Ga 10,31-42 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, người Do Thái lấy đá để ném Đức Giêsu. Người bảo họ: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần V Mùa Chay (22.03.2018): Toan ném đá Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 8,51-59) Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần V Mùa Chay (21.03.2018): Nô lệ tội lỗi

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 8,31-42). Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần V Mùa Chay (20.03.2018): Nhiều kẻ tin phục Người

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 8,21-30) Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: “Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần V Mùa Chay (19.03.2018): Lễ Thánh Giuse - Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria, Lễ trọng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 1, 16. 18-21. 24a). Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay, Năm B (18.03.2018): Hạt lúa mì mục nát

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 12,20-33). Vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy, trong số những người lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp ông ...