tuy bé nhỏ nhưng đầy sức tăng trưởng

Đức Thánh Cha Phanxicô: Nước Trời tựa hạt cải, tuy bé nhỏ nhưng đầy sức tăng trưởng

Để làm cho Nước Thiên Chúa được lớn mạnh, chúng ta cần can đảm trở nên hạt cải và nắm men. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà ...