Ủy ban Giáo lý Đức tin

Huấn thị DIGNITAS PERSONAE (Phẩm giá con người) về một số vấn đề đạo đức sinh học

BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN HUẤN THỊ DIGNITAS PERSONAE (PHẨM GIÁ CON NGƯỜI) VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐẠO ĐỨC SINH HỌC ***   GIỚI THIỆU Phẩm giá nhân vị phải được công nhận nơi mọi hữu thể nhân linh từ ...

Thư ngỏ của Ủy ban Giáo lý Đức tin về Đại hội Giáo lý toàn quốc lần thứ V.

Uỷ ban Giáo lý Đức tin / trực thuộc HĐGMVN Kính thưa quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ, cùng toàn thể cộng đồng Dân Chúa, Theo định kỳ 3 năm một lần, Uỷ ...