Vai Trò Của Người Cha

Đại Phúc Giáo Xứ Chu Hải - Địa Phận Bà Rịa: Vai Trò Của Người Cha

"Công cha như núi thái sơn"... Giới Gia Trưởng đã có một buổi gặp gỡ và trao đổi liền sau thánh lễ, do cha Phaolô Nguyễn Hữu Thuận chia sẻ. Cũng không kém Giới Hiền Mẫu, ...