Việc thanh luyện Giáo hội được bắt đầu nơi chính tâm hồn mỗi người

Đức Thánh Cha Phanxicô: Việc thanh luyện Giáo hội được bắt đầu nơi chính tâm hồn mỗi người

Xây dựng Giáo hội, bảo vệ Giáo Hội, thanh tẩy Giáo hội. Đó là ba điểm quan trọng Đức Thánh Cha chia sẻ trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta. Thánh lễ tại nhà ...