Vọng Chúa Phục Sinh

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần Thánh - Vọng Chúa Phục Sinh (15.04.2017): Chờ đón Chúa Phục Sinh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô (Mc 16:1-8)  1 Vừa hết ngày Sabbath, bà Maria Magdala với bà Maria mẹ ông Giacôbê, và bà Salômê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu. 2 Sáng tinh sương ...