Xức Dầu Bệnh Nhân

Tuần Đại Phúc Giáo Xứ Cao Thái: Xức Dầu Bệnh Nhân

"Ngay cả lúc con già nua, da mồi, tóc bạc, xin Chúa đừng bỏ con"...(Thánh vịnh). Bệnh tật và đau khổ là những thử thách nặng nề nhất, có thể làm cho con người xao ...

Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Hoà Tân - Giáo phận Bà Rịa: Lãnh Nhận Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân.

"Sinh, lão, bệnh, tử", phận người và kiếp người ai cũng phải đi qua! Mới ngày nào những mái đầu còn xanh, nay đã da mồi tóc điểm bạc, mới ngày nào đôi chân chạy nhảy, ...