Tài liệu trợ giúp di dân Việt Nam tại Nhật do Hội đồng Giám mục Nhật Bản phát hành

Thứ Bảy, 23-06-2018 | 07:01:05

Di dân từ nông thôn ra thành thị, từ nước này qua nước khác đang là vấn đền lớn của thế giới. Nhằm nâng đỡ, đồng hành và bảo vệ người di dân, cũng như giúp anh chị em di dân Công giáo sống đức tin trong môi trường mới, các giáo hội địa phương đã có nhiều sáng kiến khác nhau nhằm thực hiện công việc này.

Giới thiệu với các bạn, nhất là các bạn trẻ đang hoặc có ý định đến học tập, làm việc tại Nhật Bản một số tài liệu do Hội đồng Giám mục Công giáo Nhật Bản – Ban nhập cư – Di trú – Tỵ nạn phát hành ngày 25 tháng 2 năm 2017:Thái Hà

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm