Lễ Tam Nhật Kính Thánh Anphongsô - Ngày Thứ Hai (31.07.2017), Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Thứ Hai, 31-07-2017 | 19:19:15

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm