Lòng sùng kính Đức Maria trong thời thánh Anphongsô

Chúa Nhật, 05-03-2017 | 11:19:25

Thánh Anphongsô và Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa

(tiếp theo)

2. Lòng sùng kính Đức Maria trong thời thánh AnphongsôAlfonsiana020

Cần nhớ rằng, trong bối cảnh đời sống đạo đức tại Napoli vào thế kỉ 18, Đức Trinh Nữ Maria có một vị trí rất quan trọng – có 214 đền thánh kính Người trong thành phố đã là minh chứng cho điều đó, cũng như là những hình thức sùng kính Người, đặc biệt là kinh Mân Côi cùng với điêu khắc, nghệ thuật và âm nhạc. Tuy nhiên, ngay chính khi đó, đã có những tiến trình của sự thay đổi.

Trong tầng lớp có học thức cao, bao gồm một số nhân vật thuộc hàng giáo sĩ cũng như thần học gia, lối suy nghĩ chống lại việc sùng kính Đức Maria ngày càng gia tăng. Đó là hệ quả của những tác động đến từ phong trào khai sáng, ảnh hưởng gia tăng của linh đạo và thần học phái Jansen cũng như hiện tượng được cho là sự sùng kính Đức Maria đi quá giới hạn dẫn đến việc đặt Đức Maria vào “vị trí của Đức Kitô” xảy ra trong thời kì tiền cải cách

Ảnh hưởng của linh đạo phái Jansen ngày càng tăng dẫn đến việc chỉ trích các hình thức sùng kính của dân chúng đối với Đức Maria, cho đó là những cảm tình vượt quá giới hạn, cũng như chỉ trích niềm tin sai lầm vào sức mạnh bảo vệ và cứu rỗi của Đức Maria. Những người chịu ảnh hưởng bởi thần học phái Jansen đặc biệt phẫn nộ với danh hiệu coi Mẹ là “niềm hy vọng của chúng ta”. Họ coi đó là một danh hiệu “sai lầm và nguy hiểm”. Một tước hiệu khác cũng làm cho những người theo phái Jansen và phái Khắc kỉ, đó là “Mẹ của Lòng Thương xót”. Trường phái linh đạo này cũng hoàn toàn chống lại niềm tin mà họ coi là “nguy hiểm” về đặc ân Vô nhiễm Nguyên tội, coi đó như là là một sự sỉ nhục đối với tín lý linh thiêng và dẫn đến tình trạng sa đọa nói chung của toàn nhân loại. Trong bầu khí đó, thánh Anphongsô vẫn tiếp tục việc thực hành linh đạo về Đức Maria của ngài trong đời sống cá nhân cũng như dấn thân cho việc này, đồng thời, ngài cũng nhiệt thành giới thiệu linh đạo đó cho tất cả mọi người, coi đây là con đường chắc chắn dẫn đến Đức Giêsu Kitô, ơn cứu chuộc chứa chan, cũng như dẫn tới một đời sống Kitô hữu đạo đức chân chính.

Đối với thánh Anphongsô, lòng sùng kính Đức Maria không chỉ là một lựa chọn tu đức hay mang tính cá nhân, nhưng là một lựa chọn rõ ràng đối với một thần học chính thống về lòng thương xót và ân sủng, dẫn tới sự hiệp nhất với Đức Giêsu Kitô Đấng Cứu chuộc.

Michael Brehl CSsR – Bề trên Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế

P.B. chuyển ngữ (còn nữa)

Tags: , , ,