Thánh lễ An Táng Cha Giuse Phan Thiện Ân, Tu Sĩ Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế tại Giáo xứ Bắc Thành, Giáo Phận Nha Trang

Thứ Sáu, 31-08-2018 | 18:34:57

Vào lúc 8g00 ngày 31/08/2018 vừa qua tại Giáo xứ Bắc Thành, Giáo Phận Nha Trang. Đức cha Giuse Võ Đức Minh Giám Mục Giáo Phận chủ tế Thánh lễ An Táng Cha Giuse Phan Thiện Tu Sĩ Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế.

Cùng hiện diện với Đức Cha Giuse: Nhà Dòng có sự hiện diện của Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Cha Phó Giám Tỉnh Đa Mminh Nguyễn Đức Thông, quý cha cố vấn thường vụ và đặc vụ cùng đông đảo quý cha, quý thầy trong tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Quý Cha trong Giáo Phận Nha Trang, Tổng Giáo Phận Hà Nội, Giáo Phận Hải Phòng…. cùng về hiệp dâng thánh lễ tạ ơn tiễn đưa Cha Giuse đến nơi an nghỉ cuối cùng sau hành trình 85 năm làm con Chúa trên dương thế, 65 năm sống lời khấn Dòng và 60 năm thi hành sứ vụ Linh mục…

Cha Giuse Phan Thiện Ân là gương mẫu sống tinh thần hiệp thông trong cầu nguyện với cộng đoàn ngay cả khi sức khoẻ đã suy yếu vào những ngày cuối đời. Hôm nay, Cha đã hoàn tất cuộc đời trần thế và ra đi trong bình an của Chúa. Chúng ta cùng hiệp thông với Cha Giuse trong niềm hân hoan và trong lời cầu nguyện, nhất là trong Thánh lễ tạ ơn cuối cùng này:


  • 6g00 tại Nhà Nguyện Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang: Cha Bề Trên Gioan Baotixita Nguyễn Thành Hừng chủ sự nghi thúc tẩm liệm

  • 7g30 Nghi thức di quan từ Tu viện DCCT Nha Trang đến Nhà thờ Giáo xứ Bắc Thành

  • 8g00 Thánh lễ An táng tại Nhà thờ Giáo xứ Bắc Thành do Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám Mục Giáo Phận Nha Trang chủ tế.

 

 

  • Nghi thức tiễn biệt và hỏa táng:


TTMV – DCCT
Truyền Thông Chúa Cứu Thế VN

Tags: , , , ,

Có thể bạn quan tâm