Thánh lễ An Táng Cha Mác-cô Bùi Quan Đức Tu Sĩ Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế

Thứ Tư, 23-05-2018 | 18:52:02

Thánh lễ An táng cha Mác-cô Bùi Quan Đức Tu Sĩ Linh Mục CSsR sẽ cử hành lúc 6 giờ sáng Thứ Tư, ngày 23/05/2018 tại  Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Sài GònTTMV – DCCT
Truyền Thông DCCT VN

Tags: , , , ,

Có thể bạn quan tâm