Thánh lễ An Táng Thầy Anrê Trần Văn Vũ, Tu Sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế

Thứ Năm, 28-09-2017 | 12:02:17

Lúc 06g00 sáng, ngày 28/09/2017 Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã cử hành Thánh lễ An Táng Thầy Anrê Trần Văn Vũ, Tu Sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế. Thầy đã an nghỉ trong Chúa hôm thứ Hai ngày 25/09/2017 sau 89 năm làm con Chúa và Giáo Hội trong đó có 67 năm làm Tu sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế. Xin hiệp thông cầu nguyện cho Thầy Anrê được hưởng phúc thiên đàng cho người tôi tớ trung tín của Giáo Hội và Hội Dòng.


TTMV – DCCT

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm