Thánh lễ An Táng Thầy Gioakim Trần Văn Thà, Tu Sĩ Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế.

Thứ Ba, 12-06-2018 | 20:32:37

Thánh lễ An Táng Thầy Gioakim Trần Văn Thà_Tu Sĩ Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế vào lúc 6g00 ngày 12/06/2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam


Hình ảnh nghi thúc tiễn biệt hỏa táng Thầy Gioakim Trần Văn Thà, CSsR


TTMV – DCCT
Truyền Thông Chúa Cứu Thế VN

Tags: , , , ,

Có thể bạn quan tâm