Thánh lễ cầu nguyện cho công việc Bảo vệ sự sống - thứ Bảy đầu tháng 01 - 2018

Thứ Hai, 08-01-2018 | 20:15:40

Thánh lễ cầu nguyện cho công việc bảo vệ sự sống vào lúc 19g30, thứ Bảy đầu tháng Giêng, 06.01.2018. Thánh lễ Vọng Chúa Nhật Chúa Hiển Linh, Năm B vừa qua. Cha Giuse Nguyễn Hồng Phước, đặc trách BVSS – DCCT đã chủ tế và sinh họat BVSS. Cha Phaolô Nguyễn Hữu Thuận giảng lễ tại nhà nguyện Hiệp Nhất của Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế.

Dưới đây là những hình ảnh trong Thánh lễ bảo vệ sự sống Tháng 01 – 2018 vừa qua:

  • Sinh họat Bảo vệ sự sống trong tháng vừa qua:


TTMV – DCCT

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm