Thánh lễ cầu nguyện cho công việc Bảo vệ sự sống - thứ Bảy đầu tháng 11 - 2017

Chúa Nhật, 05-11-2017 | 21:45:41

Thánh lễ cầu nguyện cho công việc bảo vệ sự sống vào lúc 19g30, thứ Bảy đầu tháng Mười Một, 04.11.2017. Thánh lễ Vọng Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm A vừa qua. Cha Giuse Nguyễn Hồng Phước C.Ss.R đã chủ tế và sinh họat BVSS, cùng đồng tế là quý cha TTMV – DCCT. Phần giảng lễ do cha Phaolô Nguyễn Hữu Thuận phụ trách. Tất cả đã diễn ra tại nhà nguyện Hiệp Nhất của Trung tâm mục vụ Dòng Chúa Cứu Thế.


Bước vào Thánh lễ là mở đầu nghi thức xin Rửa tội cho một bé sơ sinh:

  • Phụng vụ Lời Chúa:

  • Nghi thức rửa tội cho bé Giuse…

  • Phụng vụ Thánh Thể:

  • Sinh họat công việc bảo vệ sự sống:

  • Kỷ niệm với gia đình của em bé mới được rửa tôi:


TTMV – DCCT

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm