Thánh lễ cầu nguyện cho công việc Bảo vệ sự sống - thứ Bảy đầu tháng 12 - 2017

Chúa Nhật, 03-12-2017 | 16:30:28

Thánh lễ cầu nguyện cho công việc bảo vệ sự sống vào lúc 19g30, thứ Bảy đầu tháng Mười Hai, 02.12.2017. Thánh lễ Vọng Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng – Năm B vừa qua. Cha Giuse Nguyễn Hồng Phước C.Ss.R đã chủ tế và sinh họat BVSS tại nhà nguyện Hiệp Nhất của Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế.


Dưới đây là những hình ảnh trong Thánh lễ bảo vệ sự sống Tháng 12 vừa qua:

  • Phụng vụ Lời Chúa:

  • Phụng vụ Thánh Thể:

  • Sinh họat Bảo vệ sự sống:

  • Kết thúc Thánh lễ với phép lành và cùng hướng về Mẹ, Tạ ơn Mẹ về một năm phục vụ vừa qua và xin Mẹ đồng hành với BVSS trong năm phục vụ mới 2018.


TTMV – DCCT

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm