Thánh lễ cầu nguyện cho công việc Bảo vệ sự sống - thứ Bảy đầu tháng 8 - 2017

Thứ Hai, 07-08-2017 | 09:53:00

Thánh lễ cầu nguyện cho công việc bảo vệ sự sống vào lúc 19g30, thứ Bảy đầu tháng Tám, 05.08.2017. Thánh lễ Vọng Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Năm A, Lễ Chúa Hiển Dung vừa qua. Cha Giuse Nguyễn Hồng Phước, C.Ss.R chủ tế và giảng lễ tại nhà nguyện Hiệp Nhất của Trung tâm mục vụ Dòng Chúa Cứu Thế.


* Dưới đây là một vài hình ảnh trong Thánh lễ cầu nguyện cho công việc Bảo vệ sự sống trong ngày thứ Bảy đầu tháng vừa qua:


BVSS – DCCT

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm