Thánh lễ cầu nguyện cho công việc Bảo vệ sự sống - thứ Bảy đầu tháng 7 - 2017

Thứ Hai, 03-07-2017 | 10:42:06

Thánh lễ cầu nguyện cho công việc bảo vệ sự sống vào lúc 19g30, thứ Bảy đầu tháng Bảy, 01.07.2017. Thánh lễ Vọng Chúa Nhật XIII Thường Niên – Năm A vừa qua tại nhà nguyện Hiệp Nhất của Trung tâm mục vụ Dòng Chúa Cứu Thế.


* Một vài hình ảnh trong Thánh lễ cầu nguyện cho công việc Bảo vệ sự sống trong ngày thứ Bảy đầu tháng vừa qua:

+ Cuối Thánh lễ, cộng đoàn phụng vụ qua sự hướng dẫn của cha Phaolô Nguyễn Hữu Thuận đã hướng tâm về Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và cầu nguyện với Mẹ… Kết thúc, cộng đoàn đã lãnh nhận phép lành từ Linh Ảnh Mẹ được các cha đặt tay chúc lành trên mọi người tham dự.


BVSS – DCCT

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm