Thông báo: Thánh lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ sự sống tháng 4/2017

Thứ Bảy, 18-03-2017 | 19:28:42

Kính thưa anh chị em,

Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế thường dâng Thánh lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ sự sống vào mỗi thứ Bảy đầu tháng.

Vì thế, trong tháng 4 sắp đến, Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 19g30, ngày 01/04/2017. Tại Nhà nguyện Hiệp Nhất, lầu I – dãy B, Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn. Đ/c: 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. HCM.

Xin trân trọng kính mời quý anh chị em, quý cộng đoàn và những người thiện chí đang chung tay bảo vệ sự sống đến tham dự Thánh lễ, cùng nhau cầu nguyện cho công việc bảo vệ sự sống.

_____________________________

Dưới đây là một vài hình ảnh trong thánh lễ cầu nguyện cho các thai nhi và sinh họat bảo vệ sự sống trong những tháng vừa qua:

Thánh lễ cầu cho Bảo Vệ Sự Sống Tháng 3/2017

Thánh lễ cầu cho Bảo Vệ Sự Sống Tháng 2/2017

Thánh lễ cầu cho Bảo Vệ Sự Sống Tháng 1/2017

Thánh lễ cầu cho Bảo Vệ Sự Sống Tháng 12/2016

Thánh lễ cầu cho Bảo Vệ Sự Sống Tháng 11/2016

Thánh lễ cầu cho Bảo Vệ Sự Sống Tháng 10/2016

*** 

Vì những lý do không thể đến tham dự Thánh lễ được, xin hiệp thông cầu nguyện với chúng tôi cho các thai nhi còn sống hay đã bị giết, và cho công việc bảo vệ sự sống qua lời kinh này:

Kinh Bảo Vệ Sự Sống

Lạy Cha rất nhân từ,
sự sống do chính Cha dựng nên.
Cha lại sai Con Một của Cha là Đức Giêsu Kitô
đến để thánh hoá và duy trì sự sống,
và ban chính Thần Khí của Cha là sự sống.

Xin Cha thương ngăn chặn ngay
những hành vi phá hoại sự sống con người,
nhất là hành vi nạo phá thai.

Vì lầm lỡ, vì yếu đuối, vì ích kỷ, vì hèn nhát, vì thiếu yêu thương,
con người chúng con đã mê lầm mà nảy sinh ra điều ác độc.

 Xin Cha gieo vào lòng con người
Tình Yêu và Bình An của Cha,
Tình Yêu và Bình An mà thế gian không thể ban cho con người.

 Xin Cha hoán cải tâm hồn chúng con,
để chúng con luôn nhận ra Cha
là Đấng giàu lòng xót thương
và đầy nhân ái đối với mọi người.

Xin Cha trải lòng thương xót của Cha
trên thân phận của chúng con.

 Chúng con nguyện xin Cha,
nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria,
Thánh Cả Giuse, Thánh Giêrađô và các Thánh Anh Hài. Amen.

TTMV – DCCT

Tags: ,