Thánh Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (04/01/2020) Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT

Thứ Bảy, 04-01-2020 | 08:34:04

Tags: ,

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết