Thánh lễ Khai mạc Tam nhật Mừng lễ Thánh Clêmentê Maria Hofbauer - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 13/03/2018

Thứ Tư, 14-03-2018 | 13:57:46

Thánh Clêmentê Maria Hofbauer được gọi là Tổ Vị tổ phụ thứ II của Dòng Chúa Cứu Thế. Vì nếu Thánh Anphongsô Maria là vị sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, đặt nền tảng, hướng đi và hoạt động thì Thánh Clêmentê Maria Hofbauer đã đưa Dòng Chúa Cứu Thế vượt qua rặng núi Alpes và lan tràn ở Âu Châu và thế giới.

Thánh lễ Khai mạc Tam nhật Mừng kính Thánh Clêmentê Maria Hofbauer, Tu sĩ Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế lúc 18g00 ngày 13/03/2018, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn:

– 17g30: Cầu nguyện với Thánh Clêmentê –Hướng dẫn: Cha Phaolô Trần Hữu Dũng

– 18g00: Thánh lễ đồng tế – Đề tài: “Thánh Clêmentê, với sứ mạng đến với những người nghèo giữa một thế giới bị tổn thương”.

– Chủ tế: Cha Tôma Trần Quốc Hùng

– Giảng lễ: Cha Antôn Lê Ngọc Thanh


Dưới đây là những hình ảnh trong ngày Khai mạc Tam Nhật:


TTMV – DCCT
Truyền Thông Chúa Cứu Thế Việt Nam

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm