Thánh lễ Mừng Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn.

Thứ Năm, 28-06-2018 | 09:33:30

Trong tâm tình yêu mến Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế kính chúc quý vị ân nhân, thân nhân và các cộng tác viên được đầy tràn ơn Chúa, luôn vui mừng và bình an trong Ơn Thánh nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp.TTMV – DCCT
Truyền thông Chúa Cứu Thế VN

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm