Thánh lễ Mừng kính Thánh Giêrađô Tu sĩ CSsR – (18g00 - 16.10.2018). Lm. ĐaMinh Nguyễn Đức Thông. C.Ss.R.

Thứ Ba, 16-10-2018 | 20:25:22

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm