Thánh Lễ Rửa Tội Cho Các Anh Chị Tân Tòng

Thứ Tư, 05-06-2019 | 14:52:01

Vào Sáng Chủ Nhật ngày 02/06/2019 tại lầu 3 – Hội Trường Anphong, Thánh Lễ rửa tội thuộc Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế  cho học viên

 Dưới đây là nhng hình nh lưu niệm trong ngày bế ging:

 

TTMV – DCCT