Thánh lễ Tam nhật Mừng lễ Thánh Clêmentê Maria Hofbauer, Ngày thứ II tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn 14/03/2018

Thứ Tư, 14-03-2018 | 18:00:20

– 17g30: Cầu nguyện với Thánh Clêmentê –Hướng dẫn: Cha G.B Lê Thanh Hải
– 18g00: Thánh lễ đồng tế – Đề tài: “Thánh Clêmentê, với những công việc mục vụ cho những con người cần sự trợ giúp thiêng liêng”.
– Chủ tế: Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện
– Giảng lễ: Cha Antôn Nguyễn Văn Dũng


Dưới đây là những hình ảnh trong ngày thứ Hai Tam Nhật:

TTMV – DCCT
Truyền Thông Chúa Cứu Thế Việt Nam

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm