Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Tuyên Khấn Vĩnh Viễn trong Dòng Chúa Cứu Thế 2018

Thứ Sáu, 29-06-2018 | 18:53:28

Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Tuyên Khấn Vĩnh Viễn trong Dòng Chúa Cứu Thế vào lúc 8g00 sáng, ngày 28/06/2018 vừa qua tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn – Tu viện Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.TTMV – DCCT
Truyền thông Chúa Cứu Thế VN

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm