Thánh Lễ Vọng Mừng Chúa Giáng Sinh (24/12/2019) Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT

Thứ Ba, 24-12-2019 | 20:44:40

Tags: ,