Thiệp mời Thánh Lễ Tấn Phong Giám mục Phụ tá Gioan Đỗ Văn Ngân

Thứ Ba, 16-05-2017 | 18:22:54

Trong tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa
Trân trọng kính mời Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Quý Khách và anh chị em đến dự Thánh Lễ Tấn Phong Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân – Giám mục Phụ tá Giáo Phận Xuân LộcBTT. giaophanxuanloc.net

Tags: , , ,