THÔNG BÁO: CÁC LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN HỌC TRỞ LẠI

Thứ Hai, 07-09-2020 | 18:50:18

LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN HỌC TRỞ LẠI

1.LỚP HỌC CÁC BUỔI TỐI: 2 – 4 – 6 (AGAPE KHÓA 70)

  • Sẽ Học lại vào tốithứ sáu 11/09/2020
  • Thời gian học : từ 18h30 – 20g30
  • Địa điểm: lầu 4 dãy A

2.LỚP HỌC CÁC BUỔI CHIỀU THỨ 7 & CN (EPHATA KHÓA 105)

  • Sẽ Học lại vào chiều thứ bảy 12/09/2020
  • Thời gian học : từ 15h30 – 17g30
  • Địa điểm: lầu 4 dãy A

3.LỚP HỌC CÁC BUỔI TỐI THỨ 7 & CN (CANA KHÓA 5)

  • Sẽ Học lại vào tốithứ bảy 12/09/2020
  • Thời gian học : từ 18h30 – 20g30
  • Địa điểm: lầu 4 dãy