Thông báo: Chương trình khám bệnh lần II

Chúa Nhật, 23-04-2017 | 16:57:22

 

 

Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế trân trọng thông báo chương trình khám bệnh miễn phí lần II:TTMV – DCCT

Tags: , , ,