Thông báo: Chương trình Tam nhật lễ kính Thánh Clêmentê Maria Hofbauer, Tu sĩ linh mục Dòng Chúa Cứu Thế

Thứ Hai, 05-03-2018 | 23:11:26

Nếu Thánh Anphongsô Maria Liguôri là tổ phụ sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, đặt nền tảng, hướng đi và hoạt động thì Thánh Clêmentê Maria Hofbauer đã có công đưa Dòng Chúa Cứu Thế vượt qua rặng núi Alpes và ra khỏi ranh giới nước Ý, mở rộng hoạt động của Nhà Dòng khắp Châu Âu và con cái của ngài lại tiếp tục mở rộng Nhà Dòng khắp thế giới… Ngài được gọi là thánh tổ phụ thứ hai của Dòng Chúa Cứu Thế. Trong tâm tình tạ ơn, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam sẽ long trọng cử hành Thánh lễ Mừng kính Thánh Clêmentê Maria Hofbauer với chương trình Tam nhật:TTMV – DCCT

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm