Thông Báo Khai giảng khóa Giáo lý hôn nhân Agape 59

Chúa Nhật, 22-07-2018 | 20:53:32


Dưới đây là hình ảnh kỷ niệm của các học viên Agape qua từng khóa học:

Agape 38.

Agape 39

Agape 40

Agape 41

Agape 42

Agape 43

Agape 44

Agape 45

Agape 46

Agape 47

Agape 49

Agape 50

Agape 51.


Agape 52

Agape 53


Agape 54


Agape 55

Agape 56

Agape 57

Agape 58 vừa bế giảngvào ngày 22.07.2018 vừa qua.


TTMV – DCCT

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm