THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT 15/04/2021)

Thứ Năm, 15-04-2021 | 10:29:27

1. LỚP HỌC THỨ 2-4

           Khai Giảng: THỨ 2, 10/05/2021

            Thời gian học: từ 18h45 – 20g45

            Ghi danh lúc: 18h30, 10/05/2021 tại lầu 2 dãy A

 

 

2. LỚP CHIỀU THỨ 7 VÀ SÁNG CHÚA NHẬT

            Khai Giảng: THỨ 7, 29/05/2021

            Thời gian học: – THỨ 7: 15h15 – 17g30 

                                      – CHỦ NHẬT: 8h00 – 10h30

             Ghi danh lúc: 15h00, 29/05/2021 tại lầu 2 dãy A

 

 

3. LỚP HỌC THỨ 3-5

            Khai Giảng: THỨ 5, 10/06/2021

             Thời gian học: 18h45 – 20g45

             Ghi danh lúc: 18h30, 10/06/2021 tại lầu 2 dãy A

            

        

THỜI GIAN HỌC KHOẢNG 4 THÁNG (KHÔNG CÓ LỚP CẤP TỐC)

     * Lưu ý: Mang theo 2 tấm hình 3×4 khi ghi danh

             

 Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P9, Q3, Tp. Hồ Chí Minh