THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT 21/10/2021)

Thứ Năm, 21-10-2021 | 10:17:32

1. LỚP HỌC THỨ 2-4

           Khai Giảng: THỨ 4, 3/11/2021 TẠI LẦU 2

            Thời gian học: từ 18h45 – 20g30

            Ghi danh tại đường dẫn: https://forms.gle/LnPsirbzsWVpoTHs6

 

2. LỚP HỌC THỨ 3-5

            Khai Giảng: THỨ 3, 26/10/2021 TẠI LẦU 2

             Thời gian học: 18h45 – 20g30

             Ghi danh lúc tại đường dẫn: https://forms.gle/SgksPVy6eh75hggd7

            

        

KHÔNG CÓ LỚP CẤP TỐC

     * Lưu ý: Cần có chứng nhận tiêm vaccine 2 mũi + giấy xét nghiệm âm tính

             

 Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P9, Q3, Tp. Hồ Chí Minh