THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT 20/9/2022)

Thứ Ba, 20-09-2022 | 13:30:14

KHAI GIẢNG LỚP DỰ TÒNG

GX. ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, 38 KỲ ĐỒNG P9 Q3

 

LỚP THỨ 2 & THỨ 4 (18H30 – 20H30) 

      – KHAI GIẢNG: LÚC 18H30, THỨ 2, NGÀY 10/10/2022 TẠI LẦU 2

      – LINK ĐĂNG KÝ: https://forms.gle/aWRgXtfmx1CWnJgu5

 

LỚP THỨ 7 & CHÚA NHẬT  (15H THỨ 7 & 8H CN)

       – KHAI GIẢNG: LÚC 15H00, THỨ 7, NGÀY 22/10/2022 TẠI LẦU 2

       – LINK ĐĂNG KÝ: https://forms.gle/VMfWvNyHSqmBjUYZ9

 

LỚP THỨ 3 & THỨ 5 (18H30 – 20H30)

      – KHAI GIẢNG: LÚC 18H30, THỨ 3, NGÀY 8/11/2022 TẠI LẦU 2

      – LINK ĐĂNG KÝ: https://forms.gle/GftRMZMPrk6wkst96

— THỜI GIAN HỌC KHOẢNG 3 THÁNG —

(KHÔNG CÓ LỚP CẤP TỐC) 

*** LƯU Ý: KHI ĐI HỌC ĐEM THEO 2 TẤM HÌNH 3X4 ***