THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT 10/5/2022)

Thứ Ba, 10-05-2022 | 20:30:14

KHAI GIẢNG LỚP DỰ TÒNG

GX. ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, 38 KỲ ĐỒNG P9 Q3

 

LỚP THỨ 2 & THỨ 4 (18H30 – 20H30)

      – KHAI GIẢNG: LÚC 18H30, THỨ 2, NGÀY 23/5/2022 TẠI LẦU 2

      – LINK ĐĂNG KÝ: https://forms.gle/iayrPgN8gTdbXHnc8

 

LỚP THỨ 7 & CHÚA NHẬT  (15H THỨ 7 & 8H CN)

       – KHAI GIẢNG: LÚC 15H00, THỨ 7, NGÀY 4/6/2022

       – LINK ĐĂNG KÝ: https://forms.gle/7DCtVNxpHAvsQMcp8

 

LỚP THỨ 3 & THỨ 5 (18H30 – 20H30)

      – KHAI GIẢNG: LÚC 18H30, THỨ 3, NGÀY 14/6/2022 TẠI LẦU 2

      – LINK ĐĂNG KÝ: https://forms.gle/GftRMZMPrk6wkst96

 

(KHÔNG CÓ LỚP CẤP TỐC) 

*** LƯU Ý: KHI ĐI HỌC ĐEM THEO 2 TẤM HÌNH 3X4 ***