THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT 07/02/2024)

Thứ Năm, 07-09-2023 | 15:15:14

KHAI GIẢNG LỚP DỰ TÒNG

GX. ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, 38 KỲ ĐỒNG P9 Q3

 

* LỚP THỨ 2 & THỨ 4 (18g30 – 20g30) 

    – KHAI GIẢNG: LÚC 18g00, THỨ 2, NGÀY 04/03/2024 TẠI LẦU 2

    – LINK ĐĂNG KÝ: https://forms.gle/aWRgXtfmx1CWnJgu5

 

* LỚP THỨ 7 & CHÚA NHẬT  (15g THỨ 7 & 8g CN)

     – KHAI GIẢNG: LÚC 15g00, THỨ 7, NGÀY 09/03/2024 TẠI LẦU 2

     – LINK ĐĂNG KÝ: https://forms.gle/VMfWvNyHSqmBjUYZ9

— THỜI GIAN HỌC KHOẢNG 3 THÁNG —

(KHÔNG CÓ LỚP CẤP TỐC) 

*** LƯU Ý: Mang theo 2 tấm hình 3×4, đi sớm 30 phút để làm phiếu thông tin cá nhân. Nếu không đăng ký được thì hôm khai giảng lên đăng ký luôn tại Lầu 2 ***