THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT 10/1/2021)

Thứ Hai, 10-01-2022 | 19:00:14

KHAI GIẢNG LỚP DỰ TÒNG

GX. ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, 38 KỲ ĐỒNG P9 Q3

 

  1. LỚP THỨ 2 –  THỨ 4 (18H30 – 20H30)

 

      – KHAI GIẢNG: 18H45, THỨ 2, NGÀY 21/2/2022 TẠI LẦU 2, 

      – ĐĂNG KÝVÀO LINK: https://forms.gle/C2ZsGidVQ2JBU7Mm6

 

    2. LỚP THỨ 7 & CHÚA NHẬT  (15H THỨ 7 & 8H CHÚA NHẬT)

 

       – KHAI GIẢNG: LÚC 15H, THỨ 7, NGÀY 5/3/2022 TẠI LẦU 2

       – ĐĂNG KÝVÀO LINK: https://forms.gle/KQ6gxUSS7hR2u7R16

 

(KHÔNG CÓ LỚP CẤP TỐC) 

*** LƯU Ý: KHI ĐI HỌC ĐEM THEO 2 TẤM HÌNH 3X4 ***

 

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết