THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT 18/10/2021)

Thứ Hai, 18-10-2021 | 16:23:56

1. LỚP HỌC CÁC BUỔI TỐI 2 – 4 – 6– AGAPE

 • Thời gian học : từ 18h30 – 20h30
 • Địa điểm: lầu 4 dãy A
 • Sẽ Khai Giảng vào tối Thứ Hai 25/10/2021
 • Đăng ký tại link: https://forms.gle/tBqyLT81z5cK7C8NA

2.LỚP HỌC CÁC BUỔI CHIỀU: THỨ BẢY và CHÚA NHẬT – EPHATA

 • Thời gian học : từ 15h30 – 17h30
 • Địa điểm: lầu 4 dãy A
 • Sẽ Khai Giảng CHIỀU CHÚA NHẬT 24/10/2021
 • Đăng ký tại link: https://forms.gle/ugvRNL83GemcgxkLA

3.LỚP HỌC CÁC BUỔI TỐI: THỨ BẢY và CHÚA NHẬT – CANA

 • Thời gian học : từ 18h45 – 20h45
 • Địa điểm: lầu 4 dãy A
 • Sẽ Khai Giảng vào tối Chúa nhật 24/10/2021
 • Đăng ký tại link: https://forms.gle/7qPPbsjg3vE2BrNi6

 

**LƯU Ý: KHÔNG CÓ LỚP CẤP TỐC**

YÊU CẦU: GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ TIÊM 2 MŨI + GIẤY XÉT NGHIỆM ÂM TÍNH

 

Ban Giảng Huấn : Do Quý Cha DCCT, các Bác sĩ, Luật sư

                               và các giảng viên có kinh nghiệm

Học viên             Dành cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những ai đang chuẩn

                               bị bước vào đời sống Hôn Nhân, không phân biệt tôn giáo.

 

Ghi danh:  TẠI LINK ĐÍNH KÈM CHI TIẾT TỪNG LỚP