THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT 26/03/2021)

Thứ Sáu, 26-03-2021 | 10:36:22

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN

1. LỚP HỌC CÁC BUỔI TỐI 2 – 4 – 6– AGAPE KHÓA 74

 • Thời gian học : từ 18h30 – 20h30
 • Địa điểm: lầu 4 dãy A
 • Sẽ Khai Giảng vào tối Thứ Hai 03/05/2021
 • Dự kiến sẽ kết thúc vào: 13/06/2021

2.LỚP HỌC CÁC BUỔI CHIỀU: THỨ BẢY và CHÚA NHẬT – EPHATA KHÓA 108

 • Thời gian học : từ 15h30 – 17h30
 • Địa điểm: lầu 4 dãy A
 • Sẽ Khai Giảng CHIỀU thứ bảy 29/05/2021
 • Dự kiến sẽ kết thúc vào: 01/08/2021

3.LỚP HỌC CÁC BUỔI TỐI: THỨ BẢY và CHÚA NHẬT – CANA KHÓA 08

 • Thời gian học : từ 18h45 – 20h45
 • Địa điểm: lầu 4 dãy A
 • Sẽ Khai Giảng vào tốithứ bảy 24/04/2021
 • Dự kiến sẽ kết thúc vào: 03/07/2021

4.LỚP HỌC CÁC BUỔI SÁNG: THỨ NĂM và THỨ BẢY – FIAT KHÓA 01

 • Thời gian học : từ 08h00 – 10h00
 • Địa điểm: lầu 2 dãy A
 • Sẽ Khai Giảng vào sáng thứ năm 15/04/2021
 • Dự kiến sẽ kết thúc vào: 13/06/2021

 

**LƯU Ý: KHÔNG CÓ LỚP CẤP TỐC**

 

Ban Giảng Huấn : Do Quý Cha DCCT, các Bác sĩ, Luật sư

                               và các giảng viên có kinh nghiệm

Học viên             Dành cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những ai đang chuẩn

                               bị bước vào đời sống Hôn Nhân, không phân biệt tôn giáo.

 

Ghi danh:   – Tại văn phòng Giáo xứ 

                      – Trực tiếp tại các lớp học