THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT 09/07/2024)

Thứ Tư, 06-09-2023 | 18:00:47

KHAI GIẢNG
CÁC LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN
  • LỚP AGAPE 94

           – Thời gian học: Thứ 2 – 4 – 6, từ 18h30 đến 20h30.

           – Địa điểm học: Lầu 4, 38 Kỳ đồng P9 Q3.

           – Ngày khai giảng: Lúc 18h30, Thứ 2 05/08/2024.

           – Ngày kết thúc dự kiến: Chúa Nhật 15/09/2024.

           – Link đăng ký: https://forms.gle/dZBi9nyCbx9EJuo48

  • LỚP FIAT 15

           – Thời gian học: Thứ 5 & Thứ 7, từ 8h00 đến 10h00.

           – Địa điểm học: Lầu 2, 38 Kỳ đồng P9 Q3.

           – Ngày khai giảng: Thứ 5, 11/07/2024.

           – Ngày kết thúc dự kiến: 07/09/2024.

           – Link đăng ký: https://forms.gle/NdbgJYTyEisxMB6c6

  • LỚP EPHATA 122

          – Thời gian học: Thứ 7 & Chúa Nhật, từ 15h15 đến 17h30.

          – Địa điểm học: Lầu 4 – DÃY A, 38 Kỳ đồng P9 Q3.

          – Ngày khai giảng: NGÀY 14/09/2024

          – Ngày kết thúc dự kiến: 16/11/2024

         – Đăng ký: TẠI LẦU 4-DÃY A, LÚC 15H15 NGÀY 14/09/2024

          – Link đăng ký: https://forms.gle/ZvtsqBnHwLvZU3Ae6

  • LỚP CANA 21

           – Thời gian học: Thứ 7 & Chúa Nhật, từ 18h30 đến 20h30.

           – Địa điểm học: Lầu 4 – Dãy A, 38 Kỳ đồng P9 Q3.

           – Ngày khai giảng: Thứ 7, 20/07/2024.

           – Ngày kết thúc dự kiến: 22/09/2024.

           – Link đăng ký: https://forms.gle/CV67itshfeJa5q4m7

**LƯU Ý: KHÔNG CÓ LỚP CẤP TỐC**

Ban Giảng Huấn : Do Quý Cha DCCT, các Bác sĩ, Luật sư và các giảng viên có kinh nghiệm

Học viên :Dành cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những ai đang chuẩnbị bước vào đời sống Hôn Nhân, không phân biệt tôn giáo.