THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT 18/1/2022)

Thứ Ba, 18-01-2022 | 19:10:47

KHAI GIẢNG CÁC LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN
1) LỚP AGAPE 77
           – Thời gian học: Thứ 2 – 4 – 6, từ 18h30 đến 20h30.
           – Địa điểm học: 38 Kỳ đồng P9 Q3.
           – Ngày khai giảng: Lúc 18h30, Thứ 2, 21/2/2022.
           – Ngày kết thúc dự kiến: 3/4/2022.
           – Link đăng ký: https://forms.gle/xR95KNPfWn8VSGX76
2) LỚP FIAT 03
           – Thời gian học: Thứ 5 & Thứ 7, từ 8h00 đến 10h00.
           – Địa điểm học: 38 Kỳ đồng P9 Q3.
           – Ngày khai giảng: 17/2/2022.
           – Ngày kết thúc dự kiến: 9/04/2022.
           – Link đăng ký: https://forms.gle/o5mqTZi456jJR7VZA

**LƯU Ý: KHÔNG CÓ LỚP CẤP TỐC**

YÊU CẦU: GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ TIÊM 2 MŨI + GIẤY XÉT NGHIỆM F0

 

Ban Giảng Huấn : Do Quý Cha DCCT, các Bác sĩ, Luật sư

                               và các giảng viên có kinh nghiệm

Học viên             Dành cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những ai đang chuẩn

                               bị bước vào đời sống Hôn Nhân, không phân biệt tôn giáo.

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết